תקנון האתר

ישראל-דובאי מי אנחנו?

Our website address
https://israel-dubai.co.il.

תקנון האתר – תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
אתר זה מנגיש לגולשים ברשת האינטרנט, לרבות משתמשים מזדמנים, מידע ושירותים שונים בתחומים מגוונים ושונים, לרבות בתחום טיולים ואטרקציות באיחוד האמירויות בשיטת של תיווך רשת.  אנא קרא תקנון זה בקפידה. אם אינך מסכים לכל התנאים בתקנון, אנא אל תבצע כל שימוש באתר. הניסוח בתקנון זה מופיע בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים ומחייבם.

כללי
בכל פניה או שאלה ניתן לפנות באמצעות עמודת ה'צור קשר' (Contact) באתר.
תקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות הכלולה בו, הינו הבסיס החוקי בקשר לגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין בעל האתר לבין המשתמש באתר.
כל משתמש מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא והבין תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה מפעילי האתר או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
האתר עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג בו יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והאתר לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
האתר רשאי להציע שירותים, פעילויות, מבצעים, הטבות והנחות, וכן רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות, להחליפם או לשנות, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
האתר אינו אחראי על שירותים או פרסומים שמתבצעים ו/או מופעלים על ידי צדדים שלישיים.
התקנון חל על כל סוג של שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלה).
בעת הרשמה לאתר, יתכן ותוצע אפשרות הרשמה לדיורים רשמיים של האתר. באם משתמש מעוניין להימנע מקבלת דיוור ישיר כאמור, עליו לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור של האתר באמצעות ביצוע הסרה על ידי לחיצה על הקישור להסרה הרלוונטי, או על ידי פניה בכתב בעמודת 'צור קשר' באתר.
המחירים המצוינים באתר כפופים לשינויים ותלויים בצד שלישי.
ביו היתר האתר מציע טיולים ואטרקציות בשיטת תיווך רשת, שהינם המלצות בלבד ואינו אחראי לטיב השירות או לאיכות חווית המשתמש או המטייל אחריות, קניין רוחני ושונות.
הנהלת האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, הזמנת אטרקציה או סיור דרך האתר מול ספק חיצוני או אחר.
האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לעיכובים או בעיות בקשר עם גלישה באתר ו/או ביצוע הזמנות בגין אירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות התקשורת אשר יפגעו בהשלמת תהליך הגלישה.
כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינם של אתר https://israel-dubai.co.il/ וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), המידע והתמונות באתר, הם כולם רכוש בעלי האתר או מי מטעמם. אין לעשות שימוש כלשהו (לרבות העתקה) בהם ו/או בכל מידע המופיע באתר ובכלל זה תוכן ותמונות המופיעים באתר, בלא קבלת אישור הנהלת האתר מראש ובכתב.
יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
הפצת מידע או שיתוף מידע ובכלל זה תוכן ותמונות, המופיע באתר, לרבות באינטרנט וברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, הינו על דעת המשתמש או המשתף בלבד ובאחריותו הבלעדית בלבד. אתר Israel-Dubai  ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי בגין שיתוף ו/או הפצת מידע על ידי משתמש או צד שלישי אחר.
האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בקשר עם תגובות של משתמשים באתר. פרסום באתר של תגובות או מידע כלשהו מצד משתמשים, יבוצע לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמם. ככל שיפורסם מידע ו/או תוכן מצד משתמש, מחויב המשתמש להשתמש בשפה נאותה ומכבדת, ללא כל השמצות או שימוש בשפה פוגענית ומעליבה, והוא האחראי הבלעדי לתגובותיו.
סמכות השיפוט המקומית בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת  נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק בדובאי, איחוד האמירויות הערביות.

אתר ישראל דובאי אינו חברת תיירות אלא גורם מקשר בלבד (מתווך) בין הלקוח ובין הספק המעניק את הפעילות התיירותית כמו-כן מובהר ללקוח הרוכש כי ישנם מספר פעילויות תיירותיות שונות וכי ייתכן ומדובר במספר ספקים שונים ולכל אחד ואחד מהם יש תנאי התקשרות שונים כך גם תנאי ביטול עסקה שונים. עוד מוסכם בין הצדדים כי החברה אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לביטול העסקה/לכל נזק שייגרם ללקוח המודע כי החברה אינה מבטחת אותו בזמן שהותו ובזמן קיום הפעילות התיירותית. אין לראות באתר ישראל דובאי אחראי לכל מחלוקת שתיווצר בין הצדדים (לקוח וספק שלישי נותן שירות). 

אתר ישראל דובאי לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מפציעה או  חבלה של לקוח בחו"ל בין במישרין או בעקיפין כתוצאה מביצוע אטרקציה או כל סיור ו/או פעילות תיירותית מכל סוג שהוא. 
טרם הנסיעה חובה על כל לקוח להצטייד בכיסוי רפואי מתאים מול חברת הביטוח כולל ביטוח ספורט אתגרי במידה ונדרש לכל בעיה ו/או נזק שעלול להיגרם בזמן הפעילות התיירותית. 

מדיניות וביטולי עסקאות שבוצעו שישראל

תנאי לרכישה באתר הינו מעל גיל 18 שנים ומעלה. "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"
אנו עובדים און ליין מהעיר כפר סבא ומשרדנו בדובאי 
דרכי תקשורת: טלפון – 052-9770392

גילוי נאות

בכדי לממן את הפעילות השוטפת של האתר ולהמשיך לאסוף ולעדכן בטיפים ומידע נוסף, נעשה שימוש בלינקים פרסומיים שמזכים אותנו בעמלה צנועה בעבור הרכישות / הזמנות שמתבצעות דרכנו, העמלה מתקבלת מאתרי המכירות עצמם כעמלת שיווק ואינה מייקרת לכם את הרכישה כלל.  

מדיניות פרטיות

הפרטיות שלכם חשובה לנו, ועל כן, אנו עושים את מירב המאמצים כדי לשפר את ההגנה על פרטיותכם בהתאם למדיניות זו ותקנון זה, וכן לפי כל דין.
מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון הינם לתאר, בין היתר, את האופן שבו משתמש האתר במידע שנמסר על ידי המשתמשים בו ו/או נאסף על ידו בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש באתר שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
במסגרת ההרשמה ו/או ביצוע הזמנה באתר תתבקשו למסור מידע אישי בסיסי. ללא מסירת פרטים הדרושים בטופס רישום או טופס הזמנה, לא תוכלו לבצע רישום או הזמנה לאתר. כמו כן, במסגרת ההזמנה תוכלו להירשם ל"דיוור" מצד האתר.
כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, יהיה האתר רשאי לאמת את זהותו של המשתמש ואת נכונות פרטיו (לרבות מול צד שלישי), ולרבות פרטי אמצעי התשלום, והכל בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
עם אישור התקנון באתר, ובמידת הצורך, ישלח דואר אלקטרוני חוזר לכתובת הדואר האלקטרוני אותו מסר המשתמש בהליך ההרשמה, בצירוף שם המשתמש והסיסמא ("אמצעי זיהוי").
המשתמש יישא באחריות הבלעדית לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש, מכל מין וסוג שהוא על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש וכדין. מבלי לגרוע מהאמור
האתר ממליץ, בין היתר, כי המשתמש יבצע יציאה מסודרת מהאתר אליו נכנס תוך שימוש באמצעי הזיהוי, ככל שרלוונטי.
מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן כי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר או ההזמנה באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה ו/או ביצוע הזמנה/עסקה.
המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש וכדין. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו יכול שישמר במאגר מידע של האתר (ככל שיהיה) ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין.
למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במועד השימוש באתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר, ובכלל זה מידע אשר נאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יתכן ויאספו במאגר המידע של האתר (ככל שיהיה), אך בכל מקרה לא יועבר לגורם שלישי, שלא על פי הוראות התקנון ו/או הדין.
האתר רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי אתר ישראל-דובאי ו/או מי מטעמם ו/או על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, רשאי האתר לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו או שאר ההוראות בתקנון.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ודברי פרסום ושיווק, האתר רשאי לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת SMS ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא מסר, לפי פרטי ההתקשרות שנמסרו, מידע בדבר שירותיו וכן תוכן שיווקי ופרסומי של האתר ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור.
האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או אפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות תשמרנה על גבי הכונן הקשיח במחשבכם. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, ואנו נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
מסירת הפרטים האישיים בטופס הרישום או טופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם ומלמד על גמירות דעתו של המשתמש בנוגע לשימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה/עסקה באתר.
האתר ינקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם המשתמש, כתובתו ופרטי אמצעי התשלום לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן: על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
בכל מקרה בו הפר המשתמש את התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או בכל מקרה בו יסבור האתר, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של האתר ו/או מי מטעמו, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות האתר להעביר לצדדים שלישיים מידע. באתר עשוי להיות מוצג תוכן של צד שלישי לרבות קישורים לאתרים ו/או שירותים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או אפליקציה ו/או בפרסומת באתר ו/או אפליקציה, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק כספי או גופני, ישיר או עקיף, הנובע משימוש  בשירותים על ידי ספק אחר ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.
האתר אינו מתחייב שבאופן תמידי יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ושהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות של האתר וכי ידוע למשתמש שהאתר או מי מטעמו לא יישאו באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
מדיניות הפרטיות, כמו גם שאר ההוראות בתקנון, עשויה להשתנות מעת לעת, על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר וללא כל מתן הודעה מראש.

 ט.ל.ח